Poslovni informacijski sistemi hodijo v zelje klasičnim dokumentnim sistemom. Kako se ti branijo? Poslovni informacijski sistemi hodijo v zelje klasičnim dokumentnim sistemom. Kako se ti branijo? Odločitev glede uporabe DMS ali ERP za obvladovanje dokumentov je odvisna predvsem od tega, koliko je posamična organizacija poslovno odvisna od dokumentov
Kako si lahko pri digitalizaciji podjetja pomagamo s sistemom kakovosti Kako si lahko pri digitalizaciji podjetja pomagamo s sistemom kakovosti Digitalizacija naj bi pomenila manj dela, vse aktivnosti se morajo dogajati v sistemu in biti med seboj povezane ter dostopne glede na pravice in sledljive – vse to so tudi zahteve, ki jih je treba upoštevati pri uvajanju sistema kakovosti
Šest trendov v razvoju dokumentnih sistemov Šest trendov v razvoju dokumentnih sistemov Z digitalizacijo poslovanja postajajo dokumentni sistemi nepogrešljiv gradnik digitalne transformacije notranjih procesov in zunanjega poslovanja s partnerji; pogledali smo, v katero smer gre njihov razvoj
Vrednost dobrega premisleka je neprecenljiva Vrednost dobrega premisleka je neprecenljiva Pri odločanju o nekem programu se precej bolj ukvarjamo s tem, kako kaka funkcija deluje in kaj vse obsega, kot s tem, kako nam bo pomagal pri uresničevanju poslovnih ciljev in kako bo podpiral trenutno strategijo
Analitiki napovedujejo: Letos lahko pričakujemo skromno rast trga IKT Analitiki napovedujejo: Letos lahko pričakujemo skromno rast trga IKT Obetajo se dinamične spremembe – poraba se bo iz zasičenih segmentov, kot so pametni telefoni, osebni računalniki in lastni podatkovni centri, preselila v infrastrukture v oblaku in naprave interneta stvari.
Oglasno sporočilo

Tako zasedeni, da se bojijo sprejeti novo naročilo

Čas branja: 3 min
09.11.2018  14:40
Izboljšanje planiranja proizvodnje ima lahko milijonski učinek, vendar se zgodba tu ne konča
Tako zasedeni, da se bojijo sprejeti novo naročilo
Foto: industryview

Petindvajset odstotkov naše sreče je odvisno od obvladovanja stresa. Za posel to morda ni pomemben podatek, zato ga poglejmo drugače: petindvajset odstotkov poslovne uspešnosti je odvisne od tega, kako obvladujemo situacijo. No, to je pa že vredno razmisleka.

Dobro planiranje je pot do uspeha

Proizvodnja običajno predstavlja tisti segment poslovanja, kjer je planiranje najbolj dorečeno. Enostavno zato, ker drugače ne bi prišli daleč. Vendar ali je lahko iz tabele z množico vrstic res razvidno, kako dober je plan?

Dobre prakse kažejo, da se z izboljšanjem planiranja doseže 10–30 odstotkov večja produktivnost. To pomeni, da Janezovo podjetje, ki ima sodobno informacijsko podprto planiranje proizvodnje, ob enakih strojih in enakem številu zaposlenih proizvede tudi do eno tretjino več kot Markovo podjetje, kjer vodijo plan na veliki papirni plahti ali v Excelovi tabeli. Eno podjetje torej lahko naredi z enakimi viri osem milijonov evrov prometa, drugo pa šest milijonov. In to praktično samo zaradi uporabe prave programske rešitve. Dva milijona evrov razlike – pomislite!

So res tako zelo zasedeni?

Pogled na zapolnjeno plansko tabelo daje tisti tesnoben občutek o nagrmadenosti naročil, sproža nelagodje in strah pred vprašanji, kot so:

  • stranka ponuja dober denar, ampak kaj, ko smo čisto zapolnjeni,
  • kašne popuste naj damo, če bomo zaradi zamenjave vrstnega reda zamudili dobavo drugi stranki,
  • če uvedemo dodatno izmeno in nedeljsko delo, ali bomo sploh pokrili stroške,
  • ali bomo spet primorani v kooperacijo?

»Ko pretvorimo podatke iz tabele v človeku prijaznejši pogled, hitro ugotovimo, da je dejanska zasedenost bistveno manjša. Kar naenkrat odkrijemo luknje, tako pri dnevni kot tedenski zasedenosti strojev in ljudi,« je povedal Tibor Zavrl, poslovni svetovalec v podjetju MIT informatika.

Z MITovim programom za vizualizacijo plana Visual@MIT uporabnik preprosto prenaša delovne naloge in posamezne operacije ter tako v trenutku zapolni nezasedene kapacitete in bodisi sprosti termine za nova naročila bodisi zagotovi zmogljivosti za pravočasno izvedbo že lansiranih delovnih nalogov.

Naj se vam to več ne dogaja

Čeprav ima človeku prijazno vizualno planiranje vrsto pozitivnih učinkov na poslovanje, navedimo le nekaj primerov:

  • namesto, da bi zavračali kupce, sprejemate nova naročila s kratkimi dobavnimi roki in višjo ceno,
  • ker naredite z istimi stroji in ljudmi več, se vaša proizvodna cena zniža, zato postanete bolj konkurenčni,
  • ne povečujete stroškov z izrednim delom, nadurami ali kooperacijo ter si tako zagotovite pričakovano razliko v ceni,
  • ni vam treba investirati v nove stroje, zato kapital raje namenite financiranju novih poslov in podprete rast, pa tudi v primeru upada naročil niste tako obremenjeni s krediti zaradi naložb,
  • zaradi boljše izkoriščenosti zmogljivosti in hitrejšega obrata kapitala hitreje amortizirate stroje in lažje posodabljate proizvodnjo.

Pameten in daljnoviden gospodar v takšnih izboljšavah hitro vidi denar, ki ga ali dodatno ustvari ali prihrani. V obeh primerih je rezultat zelo podoben, vsekakor pa je razlog, zakaj se Janezu bolj smeji kot Marku – se spomnite?

Ne gre samo za boljše planiranje proizvodnje, kaj pa nabava materiala

Res je, da ima že izboljšanje planiranja proizvodnje lahko milijonski učinek, vendar pa se zgodba tu ne konča.

»Eden zelo pogostih problemov v proizvodnji je razpoložljivost materiala. Podjetja imajo zato več rezerve v zalogah, kar jih finančno zelo obremenjuje,« je izpostavil Zavrl. »Učinkovito planiranje nabave zagotovo pripomore k temu, da podjetje posluje z minimalnimi zalogami, hkrati pa zagotavlja pravočasno realizacijo naročil.«

Visual@MIT omogoča hkratno prikazovanje različnih dokumentov v časovni vrsti. To denimo omogoča, da se pod planom delovnih nalogov prikažejo tudi nabavni nalogi, kar omogoča, da planer hitro razbere, ali bo za posamezno operacijo v resnici imel material in pravočasno ukrepa: bodisi da prestavi operacijo ali celoten delovni nalog, bodisi da nabava poskuša pri dobaviteljih doseči, da se material pravočasno dostavi. Rezultat boljšega planiranja nabave materiala se pokaže v odpravi zamud pri izdobavi zaradi pomanjkanja materiala, dvigu učinkovitosti proizvodnje (OEE) ter v zmanjšanju samih zalog materiala, kar posledično sprosti denarna sredstva in izboljša poslovni izid.

Kakovostne informacije za vse oddelke

Na osnovi hitrih in preglednih informacij o zasedenosti strojev in ljudi, proizvodnja enostavno odgovarja na vprašanja recimo prodaje pri sprejemanju novih naročil, kadrovske službe pri najemanju dodatnih delavcev, vzdrževanja pri planiranju preventivnih posegov in remontov ter vodstva glede novih investicij.

Ker se rešitev Visual@MIT lahko uporabi za spremljanje kakršnih koli časovno določenih dokumentov in dejavnosti, se jo enostavno razširi še na druge poslovne segmente, na primer pri vodenju prodajnih poslov, spremljanje vzdrževanja, planiranje servisnih nalogov ter pri upravljanju s sredstvi, recimo voznega parka, gradbenih strojev ter različne tehnične opreme.

Kot pravijo v podjetju MIT informatika je ena pomembnih prednosti njihove rešitve za vizualno planiranje neodvisnost od sistema ERP. To uporabnikom globalnih poslovnih informacijskih sistemov ter različnih lokalnih rešitev zagotavlja izboljšanje učinkovitosti brez posegov v osnovni informacijski sistem.

Več informacij je na TEJ SPLETNI POVEZAVI>>.

IKT
Članki
Članki Bo v bolnišnici Izola po novem informacijski sistem po španskem vzoru? 6

Za trimilijonski posel se potegujeta Telekom Slovenije in hrvaški IN2 (s Pošto Slovenije), oba ponudnika pa imata španska partnerja

IKT
Članki
Članki Je bolj ogrožen Ivan v proizvodnji ali Anže v režiji? 2

Podjetja so s svojo kulturo in miselnostjo nedorasla zmožnostim sodobnega sistema ERP; ta namreč omogoča prav pošastno velik skok v...

IKT
Članki
Članki Kako se digitalizirata VIP Virant in Roltek

Obe podjetji predstavljata pragmatičen pristop slovenskih podjetij k digitalizaciji

OGLAS
IKT
Članki
Članki Prvi slovenski dokumentni sistem z DNK za mednarodna podjetja

Nova različica procesnega dokumentnega sistema Genis e-GenDoc je idealna rešitev za mednarodna podjetja, ki želijo z osrednjim...

OGLAS
IKT
Članki
Članki Zaupni dokumenti naj ostanejo zaupni

Nezaščiten tiskalnik je lahko za hekerja zanimiva vstopna točka v informacijski sistem podjetja

IKT
Članki
Članki Trg sistemov ERP doživlja razcvet

Ob gospodarski rasti in iskanju možnosti za povečevanje učinkovitosti so sistemi ERP glavno področje naložb v poslovne IKT-rešitve

IKT
Članki
Članki Ljubljana ima klepetalnega robota, preizkusili smo ga

Žal se nanj še ne morete povsem zanesti

IKT
Članki
Članki Bi denar prijatelju nakazali kar prek Viberja? Tudi to je mogoče

Addiko Bank je skupaj z Viberjem, ki ima po svetu milijardo uporabnikov, razvila nov način nakazovanja denarja